Стале навчання
Настанови/Guidelines

Практична Настанова ISUOG: роль ультразвуку при врожденній інфекції / ISUOG Practice Guidlines: role of ultrasound in congenital infection - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 56, Issue 1, Date: July 2020,  Pages: 128–151

Практична Настанова ISUOG: ультразвук у пологах / ISUOG Practice Guidlines: intrapartum ultrasound - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 52, Issue 1, Date: July 2018,  Pages: 128–139

Проміжна настанова ISUOG щодо нової коронавірусної інфекції 2019 року під час вагітності та післяпологового періоду: інформація для медичних працівників

проміжна (тимчасова) настанова Міжнародного Товариства Ультразвуку в Положництві та Гінекології - ISUOG з практичними порадами для медиків; переклад українською здійснено д-кою Яною Гончаровою; цей матеріал можна вільно завантажити тут

Ключові моменти (практична частина) з Проміжної настанова ISUOG щодо нової коронавірусної інфекції 2019 року під час вагітності та післяпологового періоду: інформація для медичних працівників

коротка ключова практична чатина з проміжної (тимчасової) настанови Міжнародного Товариства Ультразвуку в Положництві та Гінекології - ISUOG з практичними порадами для медиків; переклад українською здійснено д-кою Яною Гончаровою; цей матеріал можна вільно завантажити тут

Багатоцентрове просіювання щодо прееклямпсії через материнські чинники та біомаркери в 11-13 тижнів вагітности: порівняння з настановами NICE та порадами ACOG / Multicenter screening for pre-eclampsia by maternal factors and biomarkers at 11-13 weeks' gestation: comparison with NICE guidelines and ACOG recommendations

прозірки за матеріалами оприлюденої в "білому журналі" (офіційному часописі Міжнародного Товариства з Ультразвуку в Положництві та Гінекології - ISUOG) відповідної статті, яка стала вибором Клубу Журналу - Journal Club slides prepared by Dr Fiona Brownfoot (UOG Editor for Trainees); переклад українською цього матеріалу можна завантажити тут

Настанова Королівського Товариства акушерів-гінекологів (Велика Британія) "Ведення вагітности одноторочковою (monochorionic) двійнею",

настанова 51 від листопаду 2016 р., друге видання (перегляд заплановано на 2019 рік); українській переклад, оприлюднений часописом "Жіночий лікар" - №5 (73) за 2017 рік; переклад здійснено п. О.Щербанем, повний текст у форматі pdf можна завантажити тут.

"Порядок надання медичної допомоги жінкам з багатоплідною вагітністю",

затверджено наказом №205 МОЗ України від 08 квітня 2015 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 р. за № 501/26946; повний текст у форматі pdf можна завантажити тут.

(Деякі особисті думки щодо називництва: 1) у справжніх "досталінскіх" українських академічних словниках відсутній термін "багатоплідна вагітність"; 2) "плідний" українською означає "плодовитый", "продуктивный"; 3) відповідно, термін "багатоплідна вагітність" є ніщо инше, ніж калька словосполучення "многоплодная беременность", подібно до "безпліддя" (в українських академічних словниках завжди значилося "неплідність"), що є калькою з російського "бесплодие"; 4) згідно правил, будови й значень української мови має писатися й промовлятися "багатоплодова вагітність", оскільки йдеться не про "багато плідностей", а про "багато плодів". Оскільки державою й державними інституціями тривалий час керують люди без достатніх знань української мови, на превеликий жаль, безліч неоковирних термінів закріплено в документах, затверджених Міністерством юстиції України та рештою міністерст, урядництв та закладів держави Україна. Пропоную в своїй діяльності користуватися правильними українськими назвами "неплідність" та "багатоплодова вагітність", попри офіційно затверджені хибні, НЕукраїнські терміни. Олексій Соловйов)

"Клінічний протокол з акушерської допомоги "Ведення вагітності та пологів у вагітних із пренатально встановленими вродженими вадами серця плода",

затверджено наказом №764 МОЗ України від 01 жовтня 2012 р., повний текст у форматі pdf можна завантажити тут.

(Деякі особисті думки щодо називництва: 1) до ультразвукової доби вади розвитку виявлялися лише після народження дитини, тому й називалися "вродженими", але українською краще звучить "природженими" чи "прирождéнними" (латиною congenital); 2) "пренатально" (prenatal) означає буквально "до народження"; 3) тобто, поняття "встановлення до народження вад серця, які визначаються після народження" сьогодні вже є так званим оксюмороном, тобто, дотепно-безглуздим літературно-поетичним прийомом на кшталт "живого трупа", "сухого дощу" чи "наша, не своя земля" ... 4) на моє переконання, такі назви тепер є безнадійно застарілими! Оскільки ми знаходимо ці вади ще ДО народження, їх ніяк не можна вважати "природженими" чи "прирожденними", а доречно називами "вадами розвитку". Олексій Соловйов)

Клінічна настанова "Вади розвитку"

підготовлена ще у 2007 р. Українсько-швейцарською Програмою "Здоров'я матері та дитини", повний текст у форматі pdf можна  завантажити тут

 Практична Настанова ISUOG: роль ультразвуку у просіюванні та спостереженні прееклампсії / ISUOG Practice Guidlines: role of ultrasound in screening for and follow-up of pre-eclampsia  - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 53, Issue 1, Date: October 2018

Практична Настанова ISUOG: роль ультразвукового дослідження при вагітності двійнею / ISUOG Practice Guidlines: role of ultrasound in twin pregnancy - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 47, Issue 2, Date: February 2016,  Pages: 247–263

Доповнена Практична Настанова ISUOG (Міжнародного Товариства з Ультразвуку в Положництві та Гінекології): просівні ультразвукові дослідження серця плода / ISUOG Practice Guidlines (Updated): sonographic screening examination of the fetal heart - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 41, Issue 3,Date: March 2013,  Pages: 348–359

Практична Настанова ISUOG: використання допплерівської ультрасонографії в положництві / ISUOG Practice Guidlines: use of Doppler ultrasonography in obstetrics - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 41, Issue 2, Date: February 2013, Pages: 233-239

Практична Настанова ISUOG: Поради освітнього комітету ISUOG щодо початкового навчання ультразвуковому обстеженню в акушерстві та гінекології / ISUOG Educational Committee recomendations for basic training in obstetrics and gynecological ultrasound - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 43, Issue 1, Date: January 2014

Практична настанова ISUOG щодо здійснення ультразвукового дослідження плода у першому триместрі / ISUOG Practice Guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 41, Issue 1, Date: January 2013, Pages: 102-113

Практична настанова ISUOG щодо здійснення звичайних ультразвукових досліджень другого триместру / Practice guidelines for performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan - українською мовою у форматі pdf, англійськомовний оригінал оприлюднений у журналі UOG Volume 37, Issue 1, Date: January 2011, Pages: 116 - 126

Ультразвукова оцінка центральної нервової системи плода: настанови здійснення "основного обстеження" та "нейросонограми плода" / Sonographic examination of the fetal central nervous system: guidelines for performing the ‘basic examination’ and the ‘fetal neurosonogram’ - англійською мовою у форматі pdf, оприлюднена у журналі UOG Volume 29, Issue 1, Date: January 2007, Pages: 109-116